Nieuws uit vakbladen


Tientallen miljoenen extra subsidie voor warmtepompen

Sector

Het kabinet zal zijn klimaatdoelstellingen niet halen, zo blijkt uit berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag heeft gepubliceerd. Om de voor 2030 beoogde CO2-reductie alsnog te realiseren, worden aanvullende maatregelen getroffen. Zo worden enkele tientallen miljoenen euro’s extra gereserveerd voor het subsidiëren van ‘groene maatregelen’.

 
Tientallen miljoenen extra subsidie voor warmtepompen

Volgens het Klimaatakkoord moet in 2030 49 procent minder CO2 worden uitgestoten dan in 1990. Dat percentage wordt met de huidige maatregelen ‘naar verwachting niet gehaald’, blijkt uit de Klimaat- en Energieverkenningdie het PBL vandaag presenteerde. Het PBL heeft doorberekend dat momenteel wordt gekoerst op een CO2-reductie van tussen de 43 en 48 procent. In reactie op het rapport van het PBL stelde minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) dat de doelen nog steeds haalbaar zijn, mits er extra maatregelen worden getroffen. Zo moet de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en overheidsgebouwen worden versneld, en komt er nog dit jaar een extra subsidie voor duurzame installaties zoals warmtepompen en zonneboilers. Voor die laatste maatregel wordt 60 miljoen euro uitgetrokken.

 

Ketels Ferroli (Agpo) verder onder vuur

18 maart 2019

De CV-ketels van Agpo Ferroli met de aluminium wisselaar zijn verder onder vuur gekomen. De bekende zorgen rondom de verbrandingskamers van de toestellen vormden het onderwerp van een item in consumentenprogramma Kassa.

Het gaat om de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux die produceert zijn van 1997 tot 2011.

Onderhoudsbedrijf Breman vindt de veiligheid van de ketels‘onbeheersbaar’, een stelling die wordt onderschreven door technisch onderzoeker Peter Coppes en emeritus-hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale die Kassa raadpleegde. Zij vinden dat alle 150.000 ketels vervangen moeten worden.

Warmtewisselaar verstopt

De problemen ontstaan volgens het programma als de warmtewisselaar dicht corrodeert en verstopt raakt. Hierdoor ontstaat warmtestuwing in de verbrandingskamer (warmtewisselaar) en zou het  aluminium eromheen kunnen smelten. Dit is vorig jaar gebeurd bij een appartementencomplex in Amsterdam.

In 2009 is voor het eerst melding gemaakt van problemen met het toestel. De fabrikant heeft toen verbeteringen doorgevoerd en ook zijn de handleidingen en communicatie met consumenten en monteurs aangepast. Sinds 2011 is de aluminium wisselaar vervangen voor een rvs-wisselaar.

Gebrekkig onderhoud

Fabrikant Agpo Ferroli herkent zich niet in de problemen en stelt op zijn site dat het altijd volledig openheid van zaken heeft gegeven, ook aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De fabrikant wijt de problemen aan gebrekkig onderhoud, wanneer de wisselaar niet of niet goed is schoongemaakt. Het gaat om ketels die minstens tien jaar oud zijn. Het probleem zou volgens Ferroli alleen op kunnen treden bij zwaar vervuilde wisselaars. Deze moeten bij elke door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsbeurt gecontroleerd en schoongemaakt worden. Als dat onderhoud langer geleden is, moet het nu alsnog gebeuren.

Zorgenkindje

Het Ferroli-toestel, en dan met name de Econpact, is een bekend zorgenkindje in de installatiebranche. Van alle door Kassa benoemde types zijn er tussen 1997 en 2011 zo’n 150.000 geproduceerd. De door Kassa opgevoerde onderzoeker Peter Coppes is de afgelopen jaren al vaker in beeld geweest met onderzoeken naar onder meer CV-ketels. Diens bevindingen over de Nefit TopLine en de resultaten van zijn onderzoek naar mogelijke ontwerpfouten werden vorig jaar door RTL Nieuws naar buiten gebracht. De bevindingen zijn in een onafhankelijk onderzoek met duurtesten nog door TNO van tafel geveegd.

Reactie Techniek Nederland

Techniek Nederland wil dat Kiwa en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de veiligheid van genoemde CV-ketels. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: “Woningeigenaren en huurders moeten wat ons betreft zo snel mogelijk weten of CV-ketels van Agpo kunnen leiden tot onveilige situaties. Daarbij moeten we kunnen vertrouwen op het oordeel van Kiwa en de NVWA.”

Tot nu toe hebben beide instanties geen aanleiding gezien om toestellen van Agpo van de markt te weren. Agpo wijst er in een reactie op dat brandincidenten alleen kunnen voorkomen bij slecht onderhoud. Terpstra: “De leden van Techniek Nederland onderhouden de toestellen volgens de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. Maar zelfs het ontbreken van goed onderhoud mag nooit leiden tot brandincidenten.”

Terpstra benadrukt dat Techniek Nederland haar verantwoordelijkheid heeft genomen om veiligheidsrisico’s te voorkomen. Naar aanleiding van een incident in 2018 heeft de ondernemersorganisatie Agpo verzocht om voortaan hittebestendige kit mee te leveren bij vervangende brandersets.

Bron installatie.nl


 

Officiële afspraken inregelen in de maak

5 maart 2019 |

Er komt mogelijk een formele ‘handleiding’ inregelen van verwarmingssystemen. Branchevereniging Techniek Nederland en normeninstituut NEN werken aan zo’n handleiding, een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) genoemd.

In een NTA worden zaken vastgelegd als: waar moet de inregeling aan voldoen? Hoe wordt goede inregeling gemeten? En de procedurele aspecten: welke regelgeving is van belang? Hoe wordt de uitvoering van de inregeling geborgd?

Ook inregelen op gebruik

De NTA zal vermoedelijk niet alleen gericht zijn op waterzijdig inregelen, maar ook op inregelen op gebruik. “Zodat er bijvoorbeeld niet meer vol verwarmd wordt tijdens vakanties”, aldus de NEN.

De NTA moet het zo eenvoudig mogelijk maken om het inregelen van verwarmingssystemen in de praktijk te brengen, en te voldoen aan de wettelijke eisen. Ook richting derden kan dan meteen worden aangetoond dat energiebesparing door beter inregelen is gerealiseerd.

Zo’n 70% van de klimaatinstallaties is niet goed ingeregeld. “Jaarlijks wordt hiermee het energieverbruik van een stad als Den Haag weggegooid”, aldus de NEN in een persbericht. Het instituut wil nu in een startbijeenkomst op 12 maart samen met belanghebbende partijen bepalen hoe een correcte inregeling van verwarmingssystemen aangepakt moet worden.

Utiliteitsbouw

Om snel te kunnen beginnen, is het voorstel te starten met een NTA over het inregelen van verwarmingsinstallaties in de utiliteitsbouw. In een volgend stadium kunnen woningbouw, koeling, en ventilatie volgen.

Een NTA is een formele afspraak net als een NEN. Verschil is dat de openbare kritiekronde ontbreekt, waarmee drie maanden tijdswinst kan worden geboekt.

De NTA komt niet tot stand onder consensus, maar op basis van meerderheid van stemmen. Deze snellere route is met name interessant als er maar weinig belanghebbenden zijn en er snel een norm (afspraak) nodig is.

Verplicht energie besparen

Bedrijven die een energiegebruik hebben van meer dan 50.000 kWh per jaar of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar zijn verplicht om besparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar laten terugverdienen.

Waterzijdig inregelen is zonder twijfel zo’n maatregel en daarom wordt er al geruime tijd voor gepleit om deze maatregel opgenomen te krijgen in de lijst verplichte maatregelen (erkende maatregel).

Tot nu toe is dit niet gelukt, maar het parlement heeft de regering wel opgeroepen om inregelen snel op de lijst te plaatsen.

Bron installatie.nl


 

CO2warmtepomp in NOMwoning

2 januari 2019 |

In samenwerking met Alklima heeft bouwer BAM in een pilot drie energiemodules voorzien van een CO2-warmtepomp en toegepast in tot NOM gerenoveerde woningen.

De warmtepompen gaan warm tapwater leveren en zorgen voor de ruimteverwarming.

Het gaat om een warmtepomp van Mitsubishi Electric, die CO2 (R744) als koudemiddel heeft in plaats van het gangbare R410A. Binnenkort volgen nog drie installaties, zegt technisch adviseur Rudy Grevers van Alkima.

Alklima/Mitsubishi leverde al wel CO2-warmtepompen, maar dan voor grotere projecten. Het is overigens niet de eerste leverancier die werkt met CO2. Ook een producent als Sanden heeft de technologie in huis. Evenals het Nederlandse Global-E-Systems en het Italiaanse Enerblue (de HP90).

Energiemodule

Alklima kondigde vorig jaar april al veldtesten met CO2-warmtepompen aan en nu krijgt technologie dus een plaats in een bestaand energieconcept, namelijk in de Energiemodule van Stroomversnelling-pionier BAM.

Volgens BAM heeft de CO2-warmtepomp veel voordelen. Ten eerste zijn bij hoge temperaturen goede rendementen te behalen. Ook hoeven onderhoudsmonteurs geen F-gassencertificaat te hebben voor het werken met CO2. De CO2-warmtepomp is naar verluidt ook 3dB stiller en er is geen legionellaspoeling van het boilervat meer vereist door de hogere temperatuur, van boven de 60 graden. En uiteraard heeft CO2 een zeer laag GWP (Global Warming Potential) van 1.

Hoge temperaturen

De hogere temperaturen zijn vooral veelbelovend voor de bestaande woningvoorraad die lastig zijn na te isoleren op NOM-niveau, bijvoorbeeld bij monumenten en woningen met lastige vormen. “Mocht vanuit de monitoring blijken dat er meer warmwater nodig is kan de temperatuur van het boilervat verhoogd worden om meer douchetijd te kunnen leveren”, meldt BAM.

De testen lopen door tot het einde van 2019. Eind dit jaar hopen BAM en Alklima conclusies te kunnen trekken over zaken als COP’s, comfortbeleving en geluidsproductie.

Bron: installatie.nl


 

Waterzijdig inregelen toch op de lijst

13 november 2018 

Waterzijdig inregelen komt waarschijnlijk toch op de lijst van erkende maatregelen voor bedrijven.

In de vorige week gepresenteerde lijst ontbrak de maatregel, maar na een aangenomen motie van GroenLinks-kamerlid Tom van der Lee lijkt er toch weer plek voor de energiebesparende maatregel.

Een ondernemer, school of instelling, met een verbruik van meer dan 25.000 m³ gas of 50.000 kWh stroom, moet alle energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Van waterzijdig inregelen is bekend dat de terugverdientijd kort is. RVO spreekt op haar site van een terugverdientijd van 2 jaar.

Gesneuveld

Waterzijdig inregelen werd in juli nog expliciet door minister Ollongren benoemd als gegadigde voor de lijst, het optimaliseren van het verwarmingssysteem bleek echter gesneuveld in de nieuwe versie van de lijst erkende maatregelen.

In een motie probeerde Van der Lee hier verandering in te brengen. De Tweede Kamer hielp hem vandaag aan een meerderheid. Toch is het nog niet geheel zeker of waterzijdig inregelen daadwerkelijk verplicht wordt.

Onderzoeken

Dat heeft ermee te maken dat de regering in de motie wordt opgeroepen waterzijdig inregelen alleen verplicht te maken als er daadwerkelijk voldaan wordt aan de terugverdientijd van maximaal vijf jaar.

Niemand lijkt dat echter te betwisten en daarom reageert Van der Lee opgetogen: “Deze maatregelen kosten de overheid niets, maar ze  voorkomen enorm veel uitstoot. Het is een heel grote stap die we vandaag zetten. En ik ga me hard maken om daar nog veel meer grote stappen aan toe te voegen.” Op basis van een eigen berekening van GroenLinks levert het beter instellen van de CV-ketel jaarlijks zo’n 0,5 megaton CO2-besparing op.

Laaghangend fruit

Ook UNETO-VNI is blij met de maatregel. Voorzitter Doekle Terpstra: “Onze inspanningen hebben effect gesorteerd. Waterzijdig inregelen van een cv-installatie is laaghangend fruit. De investering verdient zich razendsnel terug.”

Bron:Installatie.nl


 

Vernieuwde buitenmodules Ecodan warmtepomp zet de standaard

22jan2018

Geringere geluidsproductie en compactere bouw

Alblasserdam, januari 2018 – Alklima Klimaatconcepten heeft nieuwe buitenunits geïntroduceerd voor de Ecodan lucht/water-warmtepomp van Mitsubishi Electric Living Environment Systems. De vernieuwde buitenunits onderscheiden zich door hun stille werking, compacte uitvoering en verder verbeterde prestaties.

Nog stiller

De nieuwe buitenunits zijn uitgevoerd met een grote ventilator als vervanging van de twee kleinere ventilatoren. Door deze intelligente innovatie is het toerental bij gelijke volumestromen aanzienlijk minder.Tegelijkertijd werd ook de vorm van de ventilator aangepast voor een geoptimaliseerde luchtstroom. Als gevolg daarvan is de geluidsproductie teruggebracht. In het nieuwe model werd ook de compressor volledig ingekapseld waarbij de compressor en alle leidingen geluidstechnisch volledig zijn ontkoppeld van de behuizing. Dankzij deze slimme optimalisaties werd het geluidsniveau met zo’n 10dB verminderd. Daarmee kunnen de nieuwe systemen nu ook in omgevingen worden geïnstalleerd die gevoeliger zijn voor geluid.

 

Verbeterd rendement

De nieuwe constructie van de buitenunits zorgt voor een forse verbetering van het rendement van de warmtepomp. Bij de varianten met Zubadan-technologie draagt vooral de nieuwe bypass-warmtewisselaar bij aan het verbeterde rendement: door het grotere oppervlak wordt een rendementsverbetering van 30% bereikt bij de warmteoverdracht. Bij elkaar zorgt dat voor een aanzienlijke vermindering van het stroomgebruik en daarmee een daling van de bedrijfskosten van de installatie.

Compactere uitvoering

Naast technische verbeteringen kregen de buitenunits van de warmtepomp ook een ander uiterlijk waarbij de kleurcombinatie wit/antraciet opvalt door de elegante uitstraling.  Ook de afmeting van de buitenunit werd onder handen genomen. Het resultaat is een hoogtereductie met 25%. De nieuwe buitenunits zijn in totaal volume toegenomen maar nemen -vergeleken met de voorgaande systemen- geen extra installatieruimte in. Hierdoor kan het systeem  nagenoeg in iedere buitenomgeving harmonisch worden ingepast. 

Bron: Alklima


 

Gasprijs gaat flink omhoog

Nederland is verslaafd aan aardgas, maar moet er langzaam maar zeker vanaf. Reden om de energiebelasting op aardgas ongeveer 75 procent te laten stijgen in een tijdbestek van twaalf jaar. Meevallertje is dat de belasting op stroom waarschijnlijk met de helft gaat dalen.

Het voorstel voor verhoging van de energiebelasting komt uit de koker van Diederik Samson. Met de bovengenoemde maatregelen moet de aanschaf van elektrische warmtepompen aantrekkelijker worden.

Diederik Samson is onderhandelaar voor het Nederlandse Klimaatakkoord. Dit heeft als doel om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent te laten dalen. Aardgas is nu nog zo goedkoop dat de alternatieven voor de gasgestookte cv-ketel zoals warmtenet/stadsverwarming en elektrische warmtepompen niet aantrekkelijk genoeg zijn.

26 juni aanstaande vinden de laatst onderhandelingen plaats en wordt een eindvoorstel opgesteld. Dat zal in de tweede week van juli door Diederik Samson openbaar worden gemaakt.

 

Bron:vakbladwarmtepompen

Cv-ketels worden in de nabije toekomst machines van het verleden. De meest kansrijke en logische opvolger is de warmtepomp. Installateurs zullen de komende decennia dan ook hun handen vol hebben aan het installeren van deze apparaten. En hoewel de warmtepomp niet veel ingewikkelder is dan een cv-ketel, zijn er wel wat aandachtspunten.

Tekst: Joop van Vlerken

Het vakblad Warmtepompen vroeg installatiebedrijven, leveranciers en adviseurs naar de belangrijkste tips bij het installeren van warmtepompen. We zetten ze voor u op een rij:

1 Kies het juiste type warmtepomp
De situatie van de klant bepaalt het type warmtepomp dat de installateur adviseert. Voor bijna elke situatie is er een warmtepompoptie:

De hybride warmtepomp is een transitieapparaat en wordt vooral in de komende decennia ingezet voor bestaande woningen en gebouwen. Deze warmtepomp heeft nog een andere warmtebron (bijvoorbeeld een cv-ketel) nodig. Het grootste gedeelte van het jaar voorziet de warmtepomp het gebouw van warmte. Onder een bepaalde temperatuur springt de cv-ketel bij om het huis te verwarmen.

De bodemwarmtepomp wordt vooral toegepast in nieuwbouw. Dit komt doordat deze warmtepomp een hoge isolatiegraad van de woning vraagt en er bovendien een bron geboord moet worden onder of naast de woning. Naast de hoge isolatiegraad vraagt dit systeem om lage temperatuur wand- of vloerverwarming of speciale radiatoren. In huis moet voldoende ruimte zijn om de forse warmtepomp en een boilervat te herbergen. De bodemwarmtepompen is de duurste
warmtepompvariant, maar de kwaliteit is goed en de gebruikskosten zijn laag.

Luchtwarmtepompen maken gebruik van de buitenlucht als warmtebron. Ook deze apparaten vragen om een hoge isolatiegraad van de woning en lagetemperatuurverwarming. Ze zijn iets makkelijker toe te passen in bestaande woningen dan bodemsystemen, omdat er geen bron geboord hoeft te worden. De buitenunit neemt echter ruimte in beslag en kan overlast voor bewoners en buren veroorzaken. De luchtwaterwarmtepomp is goedkoper dan een bodemwarmtepomp, maar de gebruikskosten vallen afhankelijk van de situatie hoger uit.

2 Onderzoek combinatie warmtepomp met warmtenet

In sommige wijken is een bestaand warmtenet of wordt nog een warmtenet aangelegd als alle woningen van het aardgas af moeten. Het is slim om samen met de klant te overwegen of de aanschaf van een warmtepomp voor hem verstandig is, als er ook een aansluiting op het warmtenet (verplicht) genomen kan worden. De hybride warmtepomp kan ook in combinatie met een warmtenetaansluiting gebruikt worden. In dat geval kan de besparing op de energierekening aanzienlijk zijn.

3 Kijk naar combinatie met isolatie en lagetemperatuurverwarming
Vraag goed bij de klant na wat de status van zijn woning is. Als de woning niet of amper geïsoleerd is, heeft het plaatsen van een warmtepomp weinig zin. Zelfs een hybride warmtepomp werkt veel beter in een goed geïsoleerde woning. Daarnaast is het voor de meeste warmtepompsystemen zeer wenselijk om te werken met lagetemperatuurverwarming. Meestal betekent de installatie van een warmtepomp een totale upgrade van de woning of het gebouw. De klant moet zich daar bewust van zijn aangezien dit extra kosten met zich meebrengt.

4 Vergelijk rendement luchtwaterwarmtepomp en bodemwarmtepomp
Het rendement van luchtwaterwarmtepompen gaat achteruit naarmate de buitentemperatuur daalt. Dit kan nadelig zijn voor de gebruiker, omdat de warmtepomp juist zijn werk moet doen bij lage temperaturen en daardoor mogelijk veel stroom vraagt. Bodemsystemen hebben dit nadeel niet.

5 Wijs de klant op subsidiemogelijkheden
Voor warmtepompen kunnen particulieren en gebouweigenaren nog tot 2020 de Investeringssubsidie Duurzame Energie aanvragen. De bedragen voor de verschillende warmtepompen liggen tussen de €500 en €2500. De hoogte van het bedrag is per apparaat verschillend, hiervoor heeft RVO.nl een apparatenlijst opgesteld. Installateurs kunnen klanten wijzen op het bestaan van deze subsidie om ze over de streep te trekken.

6 Koelen met een warmtepomp kan ook
Een verkoopargument voor warmtepompen is dat de meeste apparaten ook kunnen koelen. De afgelopen jaren is de behoefte aan koeling bij gebouweigenaren alleen maar toegenomen. De verwachting is dat deze trend zich doorzet ten gevolge van de klimaatverandering. Aan koelen met luchtwaterwarmtepompen is wel een behoorlijk kostenplaatje verbonden. Dit apparaat werkt namelijk op dezelfde manier als een airconditioning met vergelijkbare energiekosten.

Bodemwarmtepompen werken met passieve koeling. Dit is een stuk goedkoper dan actieve koeling, maar heeft minder capaciteit. Installateurs moeten hierbij goed letten op de behoefte van de klant. Wil die te allen tijde flink kunnen koelen; adviseer dan een luchtwaterwarmtepomp. Is passieve koeling in de zomer voldoende; dan is de bodemwarmtepomp een goede optie.

7 Regel de warmtepomp goed in

Een goede installatie en een inpassing in het integrale woningontwerp is bij warmtepompen essentieel. Een warmtepomp wordt gedimensioneerd op basis van de warmte- of koelbehoefte van een gebouw. Overdimensionering komt zo bijna niet voor. Bij cv-installaties is dit wel het geval. Hierdoor is het in bijna alle gevallen wel mogelijk om een woning warm te krijgen en warm water te maken met een cv-ketel. Bij warmtepompen is de installatie op maat ontworpen voor de woning of het gebouw. Dat betekent dat het bij een installatiefout bijvoorbeeld niet meer mogelijk is om de woning op temperatuur te krijgen. Ook een goede inregeling is essentieel. Dit is een van de redenen waarom verschillende leveranciers de inbedrijfstelling van warmtepompsystemen nog zelf willen doen.

8 Houd rekening met ruimtebeslag warmtepomp
Veel meer dan bij een cv-ketel is het ruimtebeslag van de warmtepomp aanzienlijk. Cv-ketels zijn de afgelopen decennia alleen maar kleiner geworden. Warmtepompen zijn bijna altijd groter dan een cv-ketel en nemen dus meer ruimte in beslag in de woning. Daar komt nog bij dat de standalone warmtepompen vragen om een boilervat voor het warm water. Deze is afhankelijk van het volume behoorlijk groot. Met name in kleine woningen kan dit voor problemen zorgen. Bij luchtwaterwarmtepompen en hybride warmtepompen is bovendien een buitenunit nodig. Daar moet ruimte voor zijn, maar deze unit maakt ook geluid. Dat kan overlast veroorzaken voor de buren of de klant zelf.

9 Laat de meterkast aanpassen indien nodig
Voor luchtwaterwarmtepompen en bodemwarmtepompen is in veel gevallen een aanpassing van de meterkast nodig. In nieuwbouw is dit geen probleem, omdat er bij de bouw van de woning rekening mee gehouden kan worden, maar in de bestaande bouw is het wel een aandachtspunt. De meeste klanten houden er geen rekening mee dat de installatie van een warmtepomp ook gevolgen heeft voor de meterkast, dus het is slim als de installateur dit onder de aandacht brengt.

10 Houd rekening met behoefte aan warm tapwater

De cv-ketel is in veel gevallen overgedimensioneerd voor het betreffende gebouw. Dat betekent dat een bijna onbeperkte hoeveelheid warm tapwater beschikbaar is voor de klant. Bij warmtepompen is dat niet geval. De meeste systemen werken met een boilervat met een beperkte hoeveelheid warm tapwater. Als voldoende rekening gehouden wordt met de warmwaterbehoefte van de klant, hoeft dit geen problemen op te leveren, maar het is zeker iets dat onder de aandacht gebracht moet worden.

 

Bron:vakbladwarmtepompen